ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแพรกษา

5 4 3 2 1

การประชุมภารกิจเร่งด่วนตามกฎหมายใหม่ และข้อราชการที่สำคัญ

IMG_5798IMG_5820IMG_5824IMG_5845IMG_5852IMG_5861IMG_5743IMG_5874

แผนที่เทศบาลตำบลแพรกษา[MAP]

แผนที่

การประชุมภารกิจเร่งด่วนฯ

11655201_1006175046081779_1859757465_n

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฎิบัติราชการภารกิจเร่งด่วน
ตามกฎหมายใหม่และข้อราชการสำคัญ ณ ห้องประชุมชั้น ๕
อาคารเทศบาลตำบลแพรกษา ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.

วิสัยทัศน์[vision]

11201255_973270679371766_338511766_o

การประชุมภารกิจเร่งด่วนตามกฎหมายใหม่และข้อราชการที่สำคัญ

ประชุมเร่งด่วนวันที่9ก

Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่

ปั่นเพื่อแม่2   346

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเหตุการ์บ้านเมือง